• Comuna Balsa
  Comuna Balsa
 • Comuna Bacia
  Comuna Bacia
 • Comuna Branisca
  Comuna Branisca

Felicitare Învierea Domnului 2024 Sargeția

 

 

 

NOU

În urma evaluării Cererii de finanțare în cadrul submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” depuse de către Asociația Sargeția GAL 1 la AFIR în data de 16 iunie 2023, aceasta a fost declarată eligibilă iar în data de 10.10.2023, a fost semnată DECIZIA DE FINANȚARE cu Nr. D19100000012352200159.

În conformitate cu Graficul de implementare al proiectului în perioada 01.11.2023 - 30.11.2023 vor avea loc acțiuni de informare publică și consultare în vederea elaborării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  pentru perioada 2023-2027, în conformitate cu calendarul anexat.

Calendar 

 

COMUNICAT 

ÎNCEPÂND CU DATA DE  26.06.2023 VOR FI DESCHISE APELURILE DE SELECȚIE PENTRU MĂSURILE DE FINANȚARE:

M1/6B  Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL;

M2/6A  Înființarea de activități neagricole în teritoriul GAL.

Detalii la pagina Sesiuni proiecte / Apeluri;

Documentele în vederea accesării:

 http://galsargetia.ro/index.php/masuri/96-m1-6b-dezvoltarea-satelor-si-servicii-de-baza-in-vederea-cresterii-calitatii-vietii-in-teritoriul-gal-sesiunea-1-2023-apel-deschis-in-perioada-26-06-2023-25-07-2023 

http://galsargetia.ro/index.php/masuri/95-m2-6a-infiintarea-de-activitati-neagricole-in-teritoriul-gal-EURI-sesiunea-1-2023

 

  

 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

HĂRĂU NR 68, JUDEȚUL HUNEDOARA

CUI 28178602; NR. AS/F 10/A/23.02.2011

NR.108/04.05.2023

 

                                                       CONVOCATOR

   CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, cu sediul în localitatea Hărău, nr 68, județul Hunedoara, în baza prevederilor art. 23 alineatul 1 și art. 32, litera t, din Statutul Asociației convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1

     Cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al Asociației pentru anul 2022;
 2. Prezentarea bilanțului financiar contabil și a raportului cenzorului Asociației Sargeția GAL 1, pentru perioada anului 2022;
 3. Actualizarea componenței parteneriatului în vederea obținerii sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, precum și pentru selecția și  implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Strategic PAC 2023 – 2027, respectiv a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, a Programului Incluziune și Demnitate Socială respectiv a Fodului Social European Plus după caz.
 4.  Diverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adunarea Generală va avea loc în sala de festivități a societății „Agrementul” din Geoagiu Băi, județul Hunedoara, în data de 19.05.2023, începând cu orele 18.00.

                  

Președinte Consiliu Director

Albu Weber Lucian Mihael

 SARBATORI FERICITE 

 

 

COMUNICAT

În anul 2022 au fost depuse în cadrul măsurii M1/6B „Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL”, un număr de 36 Cereri de finanțare a proiectelor depuse de fiecare dintre unitățile administrativ teritoriale din teritoriul Grupului de Acțiune Locală, în cadrul unui număr de patru apeluri de selecție succesive.

Dintre acestea până în prezent, au fost selectate la nivelul GAL și contractate la nivelul AFIR un număr de 18 proiecte (câte unul pentru fiecare comună din GAL și orașul Geoagiu), proiectele depuse în ultima perioadă aflându-se în evaluare la nivelul GAL.

 

  

COMUNICAT

În urma adresei MADR DGDR- AM PNDR, Nr. 201216/17.06.2022 prin care s- a transmis Asociației Sargeția GAL 1, alocarea financiară pentru perioada de tranziție, în urma analizei și dezbaterii în cadrul ședinței Consiliului Director al asociației din data de 21.06.2022, a fost depusă la DGDR- AM PNDR și aprobată modificarea Straregiei de Dezvoltare Locală complexă nr. 1 / 2022 al cărei conținut se găsește în secțiunea „Strategia de dezvoltare”

 Felicitare paște 2022 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

HĂRĂU NR 68, JUDEȚUL HUNEDOARA

CUI 28178602; NR. AS/F 10/A/23.02.2011

NR.116/11.04.2022

                                                                          CONVOCATOR

    CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, cu sediul în localitatea Hărău, nr 68, județul Hunedoara, în baza prevederilor art. 23 alineatul 1 și art. 32, litera t, din Statutul Asociației convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1

      Cu următoarea ordine de zi:

 1.  Prelungirea mandatului Consiliului Director al Asociației în vederea deschiderii unor   noi apeluri de selecție pentru proiecte;
 2.  Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al Asociației pentru anul 2021;
 3.  Prezentarea bilanțului financiar contabil și a raportului cenzorului Asociației Sargeția GAL 1, pentru perioada 2021;
 4.  Aprobarea programului de activități ale Asociației pentru anul 2022;
 5.  Diverse.                                                                                                                                                                  Adunarea Generală va avea loc în incinta restaurantului „La căsuță” din localitatea  Șoimuș, județul Hunedoara, în data de 28.04.2022, începând cu orele 18.00.

Președinte Consiliu Director,                                                Reprezentant Legal,  

                                   Albu Weber Lucian Mihael                                                                     Jibetean Ioan Dorin 

Anunț Comitet Selecție

În data de 24.03.2022 a avut loc la sediul Asociației Sargeția GAL 1 din comuna Hărău nr 68, ședința comitetului de selecție al proiectelor, în vederea selectării cererilor de finanțare depuse de către beneficiarii publici (comune din teritoriul GAL și orașul Geoagiu).               Apelul de selecție a fost deschis în perioada 22.10.2021-31.01.2022, fiind depuse un număr de 15 cereri de finanțare. În urma evaluării acestora și parcurgerii procedurilor de selecție toate cele 15 cereri de finanțare au fost considerate eligibile și selectate urmând ca în perioada imediat următoare să fie transmise la AFIR.                                           Detalii priivind proiectele selectate la finanțare se găsesc în secțiunea Rapoarte de selecție- Raport de selecție intermediar Măsura M1/6B din 24.03.2022                                              Pentru comunele care nu au reușit să depună documentația cererii de finanțare în termenul de mai sus, vom deschide un nou apel de selecție în cursul lunii aprilie 2022.         

Felicitare an nou 2022 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 22.10.2021, VA FI DESCHIS APELUL DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M1/6B DEZVOLTAREA SATELOR ȘI SERVICII DE BAZĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN TERITORIUL GAL.

FORMULARELE APELURILOR DE SELECȚIE ÎN FORMĂ SCURTĂ ȘI DETALIATĂ, SE GĂSESC LA SECȚIUNEA SESIUNI PROIECTE/ APELURI/ APEL DE SELECȚIE M1/6B VARIANTA SIMPLIFICATĂ NR.1/2021 13.10.2021/ APEL DE SELECȚIE M1/6B VARIANTA DETALIATĂ NR. 1/2021  13.10.2021.

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND DOCUMENTELE DE ACCESARE A MĂSURII M1/ 6B/ 2021, SE GĂSESC LA SECȚIUNEA MĂSURI- M1/6B  Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL Sesiunea- 1/2021. 

         CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚIEI

                                   SARGEȚIA GAL 1

                                                            CONVOCATOR

    CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, cu sediul în localitatea Hărău, nr 68, județul Hunedoara, în baza prevederilor art. 23 alineatul 1 și art. 32, litera t, din Statutul Asociației convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1

      Cu următoarea ordine de zi:

 1. Seminar de informare privind activitatea desfășurată în cadrul asociației în perioada 2020 - prezent și prezentarea cadrului legislativ privind încadrarea activităților pentru perioada 2021-2023 împreună cu calendarul estimativ de implementare al acestora;
 2.  Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al Asociației pentru perioada 2020-2021;
 3. Prezentarea bilanțului financiar contabil și a raportului cenzorului Asociației Sargeția GAL 1, pentru perioada 2020;
 4. Prezentarea bilanțului financiar contabil și a raportului cenzorului Asociației Sargeția GAL 1, pentru perioada 2021;
 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
 6. Aprobarea programului de activități ale Asociației pentru anul 2021;                                                   
 7. Diverse                                                                                                                                              Adunarea Generală va avea loc în sala de festivități al restaurantului „Agrementul” din stațiunea Geoagiu Băi, în data de 10.09.2021 începând cu orele 18.00.

       Evenimentul va fi organizat în mod adecvat privind respectarea normelor de igienă și distanțare socială.               

Președinte Consiliu Director,                                                Reprezentant Legal,  

                         Albu Weber Lucian Mihael                                                   Jibetean Ioan Dorin 

COMUNICAT 

În data de 12.08.2021, am primit din partea DGDR AM-PNDR, prin adresa nr. 221515 nota de aprobare asupra actualizării prin modificarea complexă nr. 1/2021 a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL.

Documentele aferente actualizării SDL se regăsesc la secțiunea „Strategia de dezvoltare” 

COMUNICAT 

În data de 25.03.2021, am primit prin adresa nr. 221062 din partea DGDR AM-PNDR, nota de aprobare asupra actualizării prin modificare simplă nr. 1/2021, a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL. 

Documentele aferente actualizării SDL se regăsesc la secțiunea „Strategia de dezvoltare” 

felicitare GAL2COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A sesiunea 3 /2019, Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A Sesiunea 3/2019 ÎN PERIOADA 21.10.2019 - 20.11.2019 ora 14.00. 

COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A sesiunea 2 /2019, Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A Sesiunea 2/2019 ÎN PERIOADA 15.07.2019 - 14.08.2019 ora 14.00.

 

În data de 08.07.2019 au fost postate la secțiunile dedicate următoarele documente:           - Calendarul lansării apelurilor de selecție actualizat la data de 01.07.2019.                           - Apelul de selecție în formă simplificată și detaliată pentru măsura M3/6A sesiunea 2/2019.                                                          

 - La secțiunea Măsuri- Măsura M3/6A/ Sesiunea 2/2019 sunt postate Ghidul Solicitantului și documentele anexă ale acestei măsuri. 

 COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A /2019 ÎN PERIOADA 01.04.2019 - 30.04.2019.

 

În data de 21.03.2019 au fost postate la secțiunile dedicate următoarele documente:           - Calendarul lansării apelurilor de selecție actualizat la data de 20.03.2019.                           - Apelul de selecție în formă simplificată și detaliată pentru măsura M3/6A/2019                                                                                                                           - La secțiunea Măsuri- Măsura M3/6A/2019 sunt postate Ghidul Solicitantului și documentele anexă ale acestei măsuri. 

COMUNICAT

Raportul de evaluare a implementării SDL împreună cu documentele anexă au fost postate la secțiunea Activități/ Evaluarea implementării SDL. 

COMUNICAT

În data de 28.02.2019, a fost postat pe acest site la secțiunea Sesiuni Proiecte/ Proceduri de lucru- Raportul de evaluare al implementării Strategiei de dezvoltare locală în perioada 24.11.2016 - 01.10.2018 

În data de 30.01.2019, a fost primită Nota privind aprobarea modificării nr 2/2018 complexă a SDL Asociația Sargeția GAL 1.          Detalii amănunțite și SDL modificat 2/2018 se găsesc la rubrica Strategia de Dezvoltare.

NOTA DE APROBARE A MODIFICĂRII SDL NR,2/2018

MODIFICAREA SDL NR 2/2018


 


 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 VĂ UREAZĂ ,,AN NOU FERICIT”   Felcitare anul nou 

Consiliul Director împreună cu executivul Asociației SARGEȚIA GAL 1, urează membrilor asociației, populației din teritoriul GAL SARGEȚIA, autorităților și colaboratorilor:

CRĂCIUN FERICIT !

Felicitare E SARGEȚIA 

LANSARE APEL SELECȚIE

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ

Lansarea apelului de selecție în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru Măsura M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL - APEL DESCHIS 20.08.2018- 20.09.2018.

  INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- Măsura M3/6A- 2018 

  LANSARE APEL SELECȚIE

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ

Lansarea apelului de selecție în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru Măsura M8/5C,6A Investiții în tehnologii forestiere, în prelucrarea și marketingul produselor forestiere în teritoriul GAL - APEL DESCHIS 20.08.2018- 20.09.2018.

  INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- Măsura M8/5C,6A 

LANSARE APEL SELECȚIE

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR DE FINANȚARE PENTRU MĂSURA M7/3A - INVESTIȚII ÎN PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL.

APELUL DE SELECȚIE VA FI DESCHIS ÎN PERIOADA 15.06.2018 -16.07.2018.

INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- M7/3A  

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 31.05.2018

Stimați parteneri, membrii în ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

Vă adresăm invitația de a participa la ședința anuală a Adunării Generale a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 convocată în data de 31.05.2018 orele 18.00, la Restaurant Agrementul din stațiunea Geoagiu Băi, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al asociației pentru anul 2017;

2. Prezentarea bilanțului financiar contabil și al raportului cenzorului asociației pentru anul 2017;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

4. Aprobarea programului asociației pentru anul 2018;

5. Diverse.

Ordinea de zi este conformă cu anunțul publicat în cotidianul Servus Hunedoara în data de 16.05.2018 și convocatorul atașat.

Vă rog să confirmați participarea dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail sau la nr. de telefon 0722570218.

Vă așteptăm cu drag,

Cu deosebit respect,

Jibetean Ioan Dorin

Manager / reprezentant legal 

Consiliul Director împreună cu executivul Asociației Sargeția GAL 1 adresează membrilor Asociației, autorităților, colaboratorilor, și tuturor locuitorilor din teritoriul GAL SĂRBĂTORI FERICITE ȘI BINECUVÂNTATE !

Felicitare 1Un gând frumos cu bucurie și speranță la primele semne ale primăverii

Semne de Primăvară2018 felicitare la multi ani

Asociația Sargeția GAL 1 vă urează un an 2018 cu multă sănătate, putere de muncă și împliniri. LA MULȚI ANI !!! 

SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI să vă fie prilej de bucurie, încredere și speranță. Vă dorim multă fericire alături de cei dragi cu sănătate, iubire și pace.                  SĂRBĂTORI FERICITE !                                                                                                      GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1    

 Stimați parteneri, stimați cetățeni din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală- Asociația Sargeția GAL 1 !                                                                                                              În momentul de față sesiunile de depunere ale cererilor de finanțare în cadrul măsurilor-M2; M3; M5; M6, sunt închise, proiectele depuse fiind în faza de evaluare.                  Rămâne deschisă în continuare sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru beneficiarii publici în cadrul măsurii M1/6B.                                                            Deschiderea apelurilor de selecție pentru celelalte măsuri va avea loc conform calendarului publicat în secțiunea Sesiuni proiecte / Calendar.                             19.12.2017 

Anunț Important !

pentru solicitanții Cererilor de finanțare în cadrul măsurilor M1; M2; M3; M5; M6.   

În vederea completării cererilor de finanțare pentru măsurile de mai sus, vă rugăm să descărcați formularul cererii de finanțare de pe site la data completării acesteia.   Pentru alte informații necesare vă rugăm să ne contactați. 

 În data de 20.11.2017, a avut loc la Sediul GAL din comuna Hărău, nr 68, a doua ședință a Comitetului de selecție al proiectelor în urma căreia au fost selectate spre finanțare un număr de patru proiecte depuse în cadrul măsurii M1/6B Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții  în teritoriul GAL. Detalii în secțiunea Rapoarte de selecție. 

Actualizare anunț deschidere Apeluri de selecție pentru Măsurile M.2; M.3; M.5; M.6.      Urmare a demersurilor tehnice și administrative necesare avizării procedurii de lansare a apelurilor de selecție pentru măsurile enumerate mai sus, deschiderea acestora se reprogramează pentru perioada 31.10.2017 ora 10.00 - 05.12.2017 ora 14.00. 

Este deschisă în continuare sesiunea de depunere continuă pentru beneficiari publici (U.A.T.) în cadrul măsurii M.1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL. 

În data de 20.10.2017, a avut loc la Sediul GAL din comuna Hărău, nr 68, prima ședință a Comitetului de selecție al proiectelor în urma căreia a fost selectat spre finanțare un proiect depus în cadrul măsurii M.4, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL. 

În data de 26 septembrie 2017, a avut loc ședința Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, în cadrul căreia au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru măsurile M.2/6A; M.3/6A; M5/2B și M.6/2A, din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Cu acest prilej au fost aprobate criteriile de selecție pentru fiecare măsură, punctajul aferent fiecărui criteriu, sumele alocate/ măsură, perioada de deschidere a  apelurilor de selecție pentru aceste măsuri. Datorită perioadei necesare pentru obținerea avizării procedurii, deschiderea apelurilor de selecție este programată în perioada 20.10.2017 ora 10.00 - 19.11.2017 ora 14.00. Ghidul Solicitantului în varianta consultativă pentru fiecare dintre măsurile de mai sus se găsește la secțiunea Măsuri, M.2; M.3; M.5; M.6.

În paralel cu măsurile enumerate mai sus este în desfășurare Apelul de selecție cu depunere continuă pentru măsura M.1/6B- Renovarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL. 

În data de 21.08.2017, a avut loc ședința Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 în cadrul căreia au fost supuse la vot și aprobate Ghidurile Solicitantului împreună cu formularele aferente, apelurile de selecție, perioada de deschidere a sesiunilor de depunere proiecte și alocarea financiară pentru măsurile: 

- M1/6B  Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL ;

- M4/6B  Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL.

Informații detaliate se găsesc în:    Secțiunea Sesiuni proiecte- Apeluri                                                                                                                            Secțiunea Măsuri  -Măsura M 1/6B                                                                                                                                                           -Măsura M 4/6B                                                           

Deschiderea apelurilor de selecție pentru măsurile menționate va avea loc la data de 01.09.2017  

În data de 20.06.2017, ora 16.00, a avut loc la Căminul Cultural din satul Șoimuș, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara, Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL1, întrunită statutar, cu o reprezentare de 79 din numărul total de 95 membrii, care după supunerea la vot a propunerilor conform prevederilor statutare a avut următoarea ordine de zi:

- Modificarea Statutului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Alegerea noului Consiliu Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Schimbarea din funcție a Reprezentantului legal al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Schimbarea sediului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Alegerea Președintelui Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Diverse.

În urma prezentării conținutului punctelor din ordinea de zi și a dezbaterii acestora, Adunarea Generală a hotărât:

1. Modificarea Statutului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 prin: Reglementări privind condițiile de retragere din asociație; Reducerea cu 50% a cotizației partenerilor publici; Introducerea unor atribuții în sarcina Consiliului Director în vederea bunei funcționări a Asociației; Clarificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale responsabilului financiar.

2. A fost ales un nou Consiliu Director cu o reprezentare uniformă în teritoriu (câte un membru din fiecare comună și doi membrii din orașul Geoagiu) păstrând raportul de 51% privat- 49% public care stă la baza înființării perteneriatului.

3. Se menține în funcție Reprezentantul legal al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, domnul Jibetean Ioan Dorin

4. Se menține sediul social și operativ al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, în satul Hărău, nr. 68, comuna Hărău, județul Hunedoara, regiunea 5 vest, România.

5. A fost ales conform prevederilor statutare Președintele Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, domnul Albu Weber Lucian Mihael, primarul comunei Hărău, județul hunedoara.


 


În data de 18.05.2017, în pagina ,,Măsuri” a fost publicat Ghidul Măsurii nr. 4 din Strategia de Dezvoltare Locală  ,, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL ” precum și legislația aferentă la nivel european și național în vederea consultării până la supunerea spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației Sargeția GAL 1 care va avea loc la Căminul Cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău în data de 24.05.2017, orele 13.30 . 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1
HĂRĂU, NR.68, JUD. HUNEDOARA
                                                                          
                                                                                   INVITĂ,
    Domnii primari  precum și reprezentanții LEADER din teritoriul GAL, împreună cu responsabilii cu implementarea proiectelor din cadrul primăriilor U.A.T. membre, la seminarul de prezentare a măsurii  M 1
,,DEZVOLTAREA SATELOR ȘI SERVICII DE BAZĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN TERITORIUL GAL” care va avea loc la căminul cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău, în data de 24.05.2017, orele 15.00.
 


 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

HĂRĂU, Nr.68, Jud. HUNEDOARA

Nr. 54 /08.05.2017.

                       Convocare Adunare Generală,

                                                  Consiliul Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, 

                                                                                      Decide:

Convocarea Adunării Generale a asociației în data de 24.05.2017 ora 13.30, la Căminul Cultural din satul Banpotoc comuna Hărău, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 4 din SDL „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL”
 2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție.
 3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Soluționare   a Contestațiilor.
 4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de  Monitorizare a implementării         SDL.
 5. Diverse                                                                  

                                                                                             Consiliul Director 

ASOCIAŢIA SARGEȚIA GAL 1 ESTE UN PARTENERIAT PRIVAT- PUBLIC, CARE ARE CA SCOP DEZVOLTAREA
RURALĂ ÎN TERITORIUL AFERENT, PRIN IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI
EUROPENE PRIN INTERMEDIUL AXEI LEADER A PNDR
ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 a fost autorizată ca Grup de Acţiune Locală de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, prin AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE Nr. 050/ 01.09..2016, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locală în perioada de programare 2014-2020. În urma procesului de evaluare și selecție a Strategiei de Dezvoltare Locală, a
obţinut o finanţare publică nerambursabilă de 3.292.867,31 euro.

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.