• Comuna Balsa
  Comuna Balsa
 • Comuna Bacia
  Comuna Bacia
 • Comuna Branisca
  Comuna Branisca

 

COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A sesiunea 3 /2019, Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A Sesiunea 3/2019 ÎN PERIOADA 21.10.2019 - 20.11.2019 ora 14.00. 

 

 

 

COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A sesiunea 2 /2019, Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A Sesiunea 2/2019 ÎN PERIOADA 15.07.2019 - 14.08.2019 ora 14.00.

 

În data de 08.07.2019 au fost postate la secțiunile dedicate următoarele documente:           - Calendarul lansării apelurilor de selecție actualizat la data de 01.07.2019.                           - Apelul de selecție în formă simplificată și detaliată pentru măsura M3/6A sesiunea 2/2019.                                                          

 - La secțiunea Măsuri- Măsura M3/6A/ Sesiunea 2/2019 sunt postate Ghidul Solicitantului și documentele anexă ale acestei măsuri.

 

 COMUNICAT

În urma aprobării de către MADR- AM PNDR- CDRJ Hunedoara a conținutului documentației privind apelul de selecție în cadrul Măsurii M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL, anunțăm public:                                     DESCHIDEREA APELULUI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL MĂSURII M3 /6A /2019 ÎN PERIOADA 01.04.2019 - 30.04.2019.

 

În data de 21.03.2019 au fost postate la secțiunile dedicate următoarele documente:           - Calendarul lansării apelurilor de selecție actualizat la data de 20.03.2019.                           - Apelul de selecție în formă simplificată și detaliată pentru măsura M3/6A/2019                                                                                                                           - La secțiunea Măsuri- Măsura M3/6A/2019 sunt postate Ghidul Solicitantului și documentele anexă ale acestei măsuri.

 

 

 

 

 

COMUNICAT

Raportul de evaluare a implementării SDL împreună cu documentele anexă au fost postate la secțiunea Activități/ Evaluarea implementării SDL.

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT

În data de 28.02.2019, a fost postat pe acest site la secțiunea Sesiuni Proiecte/ Proceduri de lucru- Raportul de evaluare al implementării Strategiei de dezvoltare locală în perioada 24.11.2016 - 01.10.2018

 

 

 

 

 

În data de 30.01.2019, a fost primită Nota privind aprobarea modificării nr 2/2018 complexă a SDL Asociația Sargeția GAL 1.          Detalii amănunțite și SDL modificat 2/2018 se găsesc la rubrica Strategia de Dezvoltare.

 

NOTA DE APROBARE A MODIFICĂRII SDL NR,2/2018

MODIFICAREA SDL NR 2/2018

 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 VĂ UREAZĂ ,,AN NOU FERICIT”   Felcitare anul nou

 

 

 

 

Consiliul Director împreună cu executivul Asociației SARGEȚIA GAL 1, urează membrilor asociației, populației din teritoriul GAL SARGEȚIA, autorităților și colaboratorilor:

CRĂCIUN FERICIT !

Felicitare E SARGEȚIA

 

 

 

 

LANSARE APEL SELECȚIE

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ

Lansarea apelului de selecție în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru Măsura M3/6A Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL - APEL DESCHIS 20.08.2018- 20.09.2018.

  INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- Măsura M3/6A- 2018

 

  LANSARE APEL SELECȚIE

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ

Lansarea apelului de selecție în vederea depunerii cererilor de finanțare pentru Măsura M8/5C,6A Investiții în tehnologii forestiere, în prelucrarea și marketingul produselor forestiere în teritoriul GAL - APEL DESCHIS 20.08.2018- 20.09.2018.

  INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- Măsura M8/5C,6A

 

 

 

LANSARE APEL SELECȚIE

 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 ANUNȚĂ LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR DE FINANȚARE PENTRU MĂSURA M7/3A - INVESTIȚII ÎN PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL.

APELUL DE SELECȚIE VA FI DESCHIS ÎN PERIOADA 15.06.2018 -16.07.2018.

INFORMAȚII DETALIATE GĂSIȚI LA SECȚIUNEA MĂSURI- M7/3A 

 

 

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 31.05.2018

 

Stimați parteneri, membrii în ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

Vă adresăm invitația de a participa la ședința anuală a Adunării Generale a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 convocată în data de 31.05.2018 orele 18.00, la Restaurant Agrementul din stațiunea Geoagiu Băi, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director al asociației pentru anul 2017;

2. Prezentarea bilanțului financiar contabil și al raportului cenzorului asociației pentru anul 2017;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

4. Aprobarea programului asociației pentru anul 2018;

5. Diverse.

Ordinea de zi este conformă cu anunțul publicat în cotidianul Servus Hunedoara în data de 16.05.2018 și convocatorul atașat.

Vă rog să confirmați participarea dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail sau la nr. de telefon 0722570218.

Vă așteptăm cu drag,

Cu deosebit respect,

Jibetean Ioan Dorin

Manager / reprezentant legal

 

 

 

Consiliul Director împreună cu executivul Asociației Sargeția GAL 1 adresează membrilor Asociației, autorităților, colaboratorilor, și tuturor locuitorilor din teritoriul GAL SĂRBĂTORI FERICITE ȘI BINECUVÂNTATE !

Felicitare 1

Un gând frumos cu bucurie și speranță la primele semne ale primăverii

Semne de Primăvară

2018 felicitare la multi ani

Asociația Sargeția GAL 1 vă urează un an 2018 cu multă sănătate, putere de muncă și împliniri. LA MULȚI ANI !!!

 

 

SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI să vă fie prilej de bucurie, încredere și speranță. Vă dorim multă fericire alături de cei dragi cu sănătate, iubire și pace.                  SĂRBĂTORI FERICITE !                                                                                                      GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1   

 

 Stimați parteneri, stimați cetățeni din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală- Asociația Sargeția GAL 1 !                                                                                                              În momentul de față sesiunile de depunere ale cererilor de finanțare în cadrul măsurilor-M2; M3; M5; M6, sunt închise, proiectele depuse fiind în faza de evaluare.                  Rămâne deschisă în continuare sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru beneficiarii publici în cadrul măsurii M1/6B.                                                            Deschiderea apelurilor de selecție pentru celelalte măsuri va avea loc conform calendarului publicat în secțiunea Sesiuni proiecte / Calendar.                             19.12.2017

 

Anunț Important !

pentru solicitanții Cererilor de finanțare în cadrul măsurilor M1; M2; M3; M5; M6.   

În vederea completării cererilor de finanțare pentru măsurile de mai sus, vă rugăm să descărcați formularul cererii de finanțare de pe site la data completării acesteia.   Pentru alte informații necesare vă rugăm să ne contactați.

 

 În data de 20.11.2017, a avut loc la Sediul GAL din comuna Hărău, nr 68, a doua ședință a Comitetului de selecție al proiectelor în urma căreia au fost selectate spre finanțare un număr de patru proiecte depuse în cadrul măsurii M1/6B Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții  în teritoriul GAL. Detalii în secțiunea Rapoarte de selecție.

 

Actualizare anunț deschidere Apeluri de selecție pentru Măsurile M.2; M.3; M.5; M.6.      Urmare a demersurilor tehnice și administrative necesare avizării procedurii de lansare a apelurilor de selecție pentru măsurile enumerate mai sus, deschiderea acestora se reprogramează pentru perioada 31.10.2017 ora 10.00 - 05.12.2017 ora 14.00.

 

Este deschisă în continuare sesiunea de depunere continuă pentru beneficiari publici (U.A.T.) în cadrul măsurii M.1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL.

 

În data de 20.10.2017, a avut loc la Sediul GAL din comuna Hărău, nr 68, prima ședință a Comitetului de selecție al proiectelor în urma căreia a fost selectat spre finanțare un proiect depus în cadrul măsurii M.4, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL.

 

NOU!

În data de 26 septembrie 2017, a avut loc ședința Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, în cadrul căreia au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru măsurile M.2/6A; M.3/6A; M5/2B și M.6/2A, din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Cu acest prilej au fost aprobate criteriile de selecție pentru fiecare măsură, punctajul aferent fiecărui criteriu, sumele alocate/ măsură, perioada de deschidere a  apelurilor de selecție pentru aceste măsuri. Datorită perioadei necesare pentru obținerea avizării procedurii, deschiderea apelurilor de selecție este programată în perioada 20.10.2017 ora 10.00 - 19.11.2017 ora 14.00. Ghidul Solicitantului în varianta consultativă pentru fiecare dintre măsurile de mai sus se găsește la secțiunea Măsuri, M.2; M.3; M.5; M.6.

În paralel cu măsurile enumerate mai sus este în desfășurare Apelul de selecție cu depunere continuă pentru măsura M.1/6B- Renovarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL.

 

 

NOU!

În data de 21.08.2017, a avut loc ședința Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 în cadrul căreia au fost supuse la vot și aprobate Ghidurile Solicitantului împreună cu formularele aferente, apelurile de selecție, perioada de deschidere a sesiunilor de depunere proiecte și alocarea financiară pentru măsurile: 

- M1/6B  Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL ;

- M4/6B  Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL.

Informații detaliate se găsesc în:    Secțiunea Sesiuni proiecte- Apeluri                                                                                                                            Secțiunea Măsuri  -Măsura M 1/6B                                                                                                                                                           -Măsura M 4/6B                                                           

Deschiderea apelurilor de selecție pentru măsurile menționate va avea loc la data de 01.09.2017 

                                        

             

 

NOU!

În data de 20.06.2017, ora 16.00, a avut loc la Căminul Cultural din satul Șoimuș, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara, Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL1, întrunită statutar, cu o reprezentare de 79 din numărul total de 95 membrii, care după supunerea la vot a propunerilor conform prevederilor statutare a avut următoarea ordine de zi:

- Modificarea Statutului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Alegerea noului Consiliu Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Schimbarea din funcție a Reprezentantului legal al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Schimbarea sediului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Alegerea Președintelui Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1;

- Diverse.

În urma prezentării conținutului punctelor din ordinea de zi și a dezbaterii acestora, Adunarea Generală a hotărât:

1. Modificarea Statutului ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1 prin: Reglementări privind condițiile de retragere din asociație; Reducerea cu 50% a cotizației partenerilor publici; Introducerea unor atribuții în sarcina Consiliului Director în vederea bunei funcționări a Asociației; Clarificarea atribuțiilor managerului de proiect și ale responsabilului financiar.

2. A fost ales un nou Consiliu Director cu o reprezentare uniformă în teritoriu (câte un membru din fiecare comună și doi membrii din orașul Geoagiu) păstrând raportul de 51% privat- 49% public care stă la baza înființării perteneriatului.

3. Se menține în funcție Reprezentantul legal al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, domnul Jibetean Ioan Dorin

4. Se menține sediul social și operativ al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, în satul Hărău, nr. 68, comuna Hărău, județul Hunedoara, regiunea 5 vest, România.

5. A fost ales conform prevederilor statutare Președintele Consiliului Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, domnul Albu Weber Lucian Mihael, primarul comunei Hărău, județul hunedoara.


NOU!


În data de 18.05.2017, în pagina ,,Măsuri” a fost publicat Ghidul Măsurii nr. 4 din Strategia de Dezvoltare Locală  ,, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL ” precum și legislația aferentă la nivel european și național în vederea consultării până la supunerea spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației Sargeția GAL 1 care va avea loc la Căminul Cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău în data de 24.05.2017, orele 13.30 .ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1
HĂRĂU, NR.68, JUD. HUNEDOARA
                                                                          
                                                                                   INVITĂ,
    Domnii primari  precum și reprezentanții LEADER din teritoriul GAL, împreună cu responsabilii cu implementarea proiectelor din cadrul primăriilor U.A.T. membre, la seminarul de prezentare a măsurii  M 1
,,DEZVOLTAREA SATELOR ȘI SERVICII DE BAZĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN TERITORIUL GAL” care va avea loc la căminul cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău, în data de 24.05.2017, orele 15.00.
 


 

ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1

HĂRĂU, Nr.68, Jud. HUNEDOARA

Nr. 54 /08.05.2017.

                       Convocare Adunare Generală,

                                                  Consiliul Director al ASOCIAȚIEI SARGEȚIA GAL 1, 

                                                                                      Decide:

Convocarea Adunării Generale a asociației în data de 24.05.2017 ora 13.30, la Căminul Cultural din satul Banpotoc comuna Hărău, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 4 din SDL „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL”
 2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție.
 3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Soluționare   a Contestațiilor.
 4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de  Monitorizare a implementării         SDL.
 5. Diverse                                                                  

                                                                                             Consiliul Director 

ASOCIAŢIA SARGEȚIA GAL 1 ESTE UN PARTENERIAT PRIVAT- PUBLIC, CARE ARE CA SCOP DEZVOLTAREA
RURALĂ ÎN TERITORIUL AFERENT, PRIN IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI
EUROPENE PRIN INTERMEDIUL AXEI LEADER A PNDR
ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1 a fost autorizată ca Grup de Acţiune Locală de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, prin AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE Nr. 050/ 01.09..2016, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locală în perioada de programare 2014-2020. În urma procesului de evaluare și selecție a Strategiei de Dezvoltare Locală, a
obţinut o finanţare publică nerambursabilă de 3.292.867,31 euro.

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.