Articole media

Articol Prezentare Activitate

NOU!


În data de 18.05.2017, în pagina ,,Măsuri” a fost publicat Ghidul Măsurii nr. 4 din Strategia de Dezvoltare Locală  ,, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL ” precum și legislația aferentă la nivel european și național în vederea consultării până la supunerea spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației Sargeția GAL 1 care va avea loc la Căminul Cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău în data de 24.05.2017, orele 13.30 .Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.