SeminariiNOU!


În data de 18.05.2017, în pagina ,,Măsuri” a fost publicat Ghidul Măsurii nr. 4 din Strategia de Dezvoltare Locală  ,, Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL ” precum și legislația aferentă la nivel european și național în vederea consultării până la supunerea spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației Sargeția GAL 1 care va avea loc la Căminul Cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău în data de 24.05.2017, orele 13.30 .ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL 1
HĂRĂU, NR.68, JUD. HUNEDOARA
                                                                          
                                                                                   INVITĂ,
    Domnii primari  precum și reprezentanții LEADER din teritoriul GAL, împreună cu responsabilii cu implementarea proiectelor din cadrul primăriilor U.A.T. membre, la seminarul de prezentare a măsurii  M 1
,,DEZVOLTAREA SATELOR ȘI SERVICII DE BAZĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN TERITORIUL GAL” care va avea loc la căminul cultural din satul Banpotoc, comuna Hărău, în data de 24.05.2017, orele 15.00.
 


  

  SEMINAR DE PREZENTARE GENERALĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE  LOCALĂ
ASOCIAȚIA SARGEȚIA GAL1, a organizat în data de 31.03.2017, orele 14.00 seminarul de prezentare a măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală. Evenimentul a avut loc la Căminul Cultural din localitatea Bobâlna, comuna Rapoltu Mare. La acest seminar au participat reprezentanți ai UAT din teritoriu precum și membrii GAL  persoane fizice și juridice. Măsurile au fost prezentate de către managerul GAL Jibetean Ioan Dorin.
Am fost asistați la  acest seminar de către reprezentanții CDRJ Hunedoara și de către reprezentanții OJFIR Hunedoara.
 
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.