Componență GAL

Consiliul Director:

 1. IRIMIE MIHAI GABRIEL – președinte
 2. POPA MIHAI – vicepreședinte
 3. ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE – vicepreședinte
 4. BRUZAN AUREL- vicepreședinte
 5. BUREANĂ RADU EMIL – vicepreședinte
 6. ARMEANCA ANGELICA VIORICA- secretar
 7. PANȚA  NICOLAE
 8. METEȘAN DAN SIMION
 9. COCREAN ELENA
 10. NISTOR SORIN
 11. STAN ION

 

Comisia de cenzori:

Audit extern: Casa de audit Corvinia S.R.L. , Hunedoara

Responsabil legal proiect: Iancu Cosmin Ioan

Compartiment administrativ:

 1. Responsabil financiar – contabil: Ec. Neagu Sonia
 2. Animatori:
 3. Sector Tehnic:
 • Ec. Cenușă Nicoleta

5.  Consultanti Externi: Ec. Neag Ioan si Ec. Dascalescu Dan
6.  Secretariat

MEMBRII COMITETULUI DE SELECȚIE: 
    PARTENERI PUBLICI   26,67%  
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Jibetean Ioan Dorin Comuna Hărău președinte Administrație Hărău
2 Căvăcian Mihai Alin Comuna Balșa membru Administrație Balșa
3 Jeler Maria Comuna Băcia membru Administrație Băcia
           
           
    PARTENERI PRIVAȚI  73,33%  
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Stan Ion S.C. Sere Rovina SRL vicepreședinte întreprinderi Brănișca
2 Bocșeri Viorica Cornelia I.F. Bocșeri Viorica membru întreprinderi Turdaș
3 Berari Iosif P.F. Berari Iosif membru persoană fizică Petriș
4 Popa Marcel Mihai S.C. Profy Style SRL membru întreprinderi Hărău
5 Crintoae Ionel I.I. Crintoae Ionel membru întreprinderi Boșorod
6 Popa Luminița Tițiana S.C. Romaust SRL membru întreprinderi Rapoltu Mare
7 Fruja Alexandru Marian P.F. Fruja Alexandru Marian membru persoană fizică Petriș
8 Macra Iuliana Membru fondator secretar membru fondator Șoimuș
    ONG-uri    
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Anghel Bogdan Paul Asociația Apicultorilor – Petriș vicepreședinte ONG Petriș
2 Dăncescu Nicolae Asociaţia Composesorală Boşorod membru ONG Boșorod
3 Bruzan Aurel Asociaţia crescătorilor de bovine “Ocolişana” membru ONG Orăștioara de Sus

 

MEMBRII SUPLEANȚI AI COMITETULUI DE SELECȚIE
    PARTENERI PUBLICI  26,67%  
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Inășescu Vasile Marian Comuna Orăștioara de Sus președinte Administrație Orăștioara de Sus
2 Bureană Radu Emil Comuna Vorța vicepreședinte Administrație Vorța
3 Nan Silviu Comuna Gurasada membru Administrație Gurasada
4 Roman Octavian Comuna Rapoltu Mare membru Administrație Rapoltu Mare
           
    PARTENERI PRIVAȚI 73,73%  
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Armeanca Angelica Viorica PF Armeanca Angelica Viorica vicepreședinte persoană fizică Hărău
2 Deaconu Ioan Gheorghe Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură membru întreprinderi Geoagiu
3 Bulea Emilia PFA Bulea Emilia membru persoană fizică Orăștioara de Sus
4 Trif Marius S.C. Trif Impex Import Export SRL membru întreprinderi Turdaş
5 Oros Maria S.C. Farmacia OROS MV SRL membru întreprinderi Beriu
6 Cizmaş Romică Tiberiu S.C. Cizmaş Ambient SRL membru întreprinderi Brănișca
7 Mariș Romulus S.C. Agroberianul SRL membru întreprinderi Beriu
8 Burs Claudiu Ioan I.I. Burs Claudiu Ioan secretar întreprinderi Mărtinești
    ONG-uri    
Nr. crt. Nume  și prenume Partener Funcția în C.S. Observații Comuna / orașul
1 Popa Mihai Asociaţia Composesorală Măgulici Târnăvița membru ONG Brănişca
2 Muntean Răducu Sorin Asociaţia crescătorilor de animale şi păsări “Bălţata românească” membru ONG Băcia
3 Turc Dorin Societatea Agricolă Unirea membru ONG Șoimuș

 

COMISIA DE INFORMARE – COMUNICARE
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Vălean Ioan președinte Oraș Geoagiu
2 Miclăuș Vergil secretar Comuna Vorța
3 Deaconu Rodica consultant Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură – Geoagiu
4 Lucaci Marcela membru Organizaţia Comunală de Femei – Șoimuș
5 Caia Anca Rodica membru I.F. Caia Anca Rodica – Petriș
       
COMISIA DE ORGANIZARE EVENIMENTE, APELURI DE PROIECTE
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Miclăuș Florin președinte Comuna Hărău
2 Bartha Loredana secretar Comuna Burjuc
3 Petru Băluță consultant Parohia ortodoxă Hărău
4 Pașcondea Marius membru Asociaţia Sportivă Unirea – Șoimuș
5 Marian Argentina membru Comuna Vorța
       
COMISIA DE SPRIJINIRE A DEPUNĂTORILOR DE PROIECTE
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Mazăre Cristian președinte Comuna Boșorod
2 Floran Valentin secretar Comuna Orăștioara de Sus
3 Tătulea Silviu consultant Comuna Balșa
4 Han Ioan Vasile membru Composesoratul de pădure şi păşune Corbeşti – Petriș
5 Ianc Nelu membru I.I. Ianc Nelu – Rapoltu Mare
       
COMISIA DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE VERIFICARE A PROIECTELOR
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Bocșeri Remi președinte Comuna Turdaș
2 Ciocade Romanița secretar Comuna Boșorod
3 Boldor Ioan consultant S.C. Optima Company 2003 SRL – Balșa
4 Măglaș Cornel membru Comuna Turdaș
5 Şarpe Constantin membru Asociaţia de Promovare Socială, Culturală şi Economică -Zam
       
COMISIA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Irimie Mihai Gabriel președinte Comuna Șoimuș
2 Caraba Alexandru Vasile secretar Comuna Băcia
3 Dura Dorin Septimiu Nicolae consultant Comuna Zam
4 Mariș Daniel Viorel membru Comuna Gurasada
5 Hălălai Marius membru I.I. Hălălai Marius- Hărău
6 Igna Radu Sorin membru Asociaţia “MS Hunedoara” – Geoagiu
7 Marcu Adriana Bianca membru GAL Sargeția
       
COMISIA DE CONTESTAȚII
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în comisie Instituția
1 Bîc Emil Moise președinte Comuna Beriu
2 Popa Luminița Tițiana consultant S.C. Romaust SRL – Rapoltu Mare
3 Igna Maria Angela secretar GAL Sargeția
4 Nistor Sorin membru Comuna Zam
5 Mariş Simion membru Oraș  Geoagiu
6 Iancu Cosmin Ioan membru S.C. Toia Duo SRL – Brănișca

 

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.