NOTĂ de aprobare MADR a modificării SDL nr. 1/2023- complexă- 203695/20.04.2023- F6 SARGETIA

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ- versiunea 07- Modif. nr. 1- complexă/ 2023

ANEXA 1 - MODIFICAREA complexă NR. 1/2023 

NOTĂ de aprobare MADR a modificării SDL nr. 1/2022- complexă- 201554/17.08.2022- F6 SARGETIA

ANEXA 4 - PLANUL FINANCIAR REVIZUIT - Modificarea SDL nr. 1/2022- complexă

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ- versiunea 06- Modif. nr. 1- complexă/ 2022

ANEXA 1 - MODIFICAREA complexă NR. 1/2022 

NOTĂ de aprobare MADR a modificării SDL nr. 1/2021- complexă- 221515- F6 SARGETIA

ANEXA 4 - PLANUL FINANCIAR REVIZUIT - Modificarea SDL nr. 1/2021- complexă

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ- versiunea 05- Modif. nr. 1- complexă/ 2021

ANEXA 1 - MODIFICAREA SIMPLĂ NR. 1/2021 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ - VERSIUNEA 04 /17.02. 2021

ANEXA 8 - FIȘE DE POST REVIZUITE - Modificarea simplă nr.1/2021

NOTĂ de aprobare a modificării SDL nr. 1, simplă, anul 2021 a Asociației Sargeția GAL 1

ANEXA 1 - MODIFICAREA NR. 2 COMPLEXĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ - 2018

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ - VERSIUNEA 03- 27.12.2018

ANEXA 4 - PLANUL FINANCIAR REVIZUIT - Modificarea nr. 2 / 2018, nr 257013/ 30.01.2019

ANEXA- 1 MODIFICAREA NR. 1 COMPLEXĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ /2018

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ -VERSIUNEA 02 / 19.07.2018

ANEXA 4 - PLANUL FINANCIAR REVIZUIT-  Modificarea nr. 1/ 2018

ANEXA 8 - FIȘE DE POST REVIZUITE- Modificarea nr.1/ 2018

NOTĂ privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexă, anul 2018 a Asociației Sargeția GAL 1, nr 216381/19.07.2018

ANEXA -1 MODIFICAREA NR. 1 A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ -VERSIUNEA 01 / 09.08.2017

NOTA DE APROBARE A MODIFICĂRILOR STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ /09.08.2017

 
  CUPRINS

  INTRODUCERE

 CAP. 1 - PREZENTAREA TERITORIULUI SI A POPULATIEI ACOPERITE

 CAP. 2 - COMPONENTA PARTENERIATULUI

CAP. 3 - ANALIZA SWOT

CAP. 4 - OBIECTIVE, PRIORITATI SI DOMENII DE INTERVENTIE

CAP. 5 - PREZENTAREA MASURILOR

CAP. 6 - DESCRIEREA COMPLEMENTARITATII SI/SAU CONTRIBUTIEI LA OBIECTIVELE
               ALTOR STRATEGII RELEVANTE

CAP. 7 - DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE

CAP. 8 - DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITATILOR LOCALE

CAP. 9 - ORGANIZAREA VIITORULUI GAL

CAP. 10 - PLANUL DE FINANTARE A STRATEGIEI

 CAP. 11 - PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR

CAP. 12 - DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

 ANEXA 1 - ACORD DE PARTENERIAT

 ANEXA 2 - FISA DE PREZENTARE A TERITORIULUI

ANEXA 3 - COMPONENTA PARTENERIATULUI

 ANEXA 4 - PLANUL DE FINANTARE
 ANEXA 5 - HARTA ADMINISTRATIVA SI GEOGRAFICA A TERITORIULUI
 ANEXA 8 - FISE DE POST

FIȘE MODIFICATE ALE MĂSURILOR ÎN PERIOADA DE EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ MAI- IULIE 2016

1 MĂSURA 2/6A-  ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL-         SPRIJIN FORFETAR

2 MĂSURA 3/6A- CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL- INVESTIȚII

3 MĂSURA 4/6B- PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN TERITORIUL GAL                                                      

 

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de Internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Intreaga resonsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.
Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.